სკოლამდელი აღზრდა

ასაკობრივ ჯგუფებზე მორგებული სასწავლო პროგრამა;
მიმდინარეობს შემდეგი საგნების სწავლება:
ქართული, მათემატიკა, ბუნება, უცხო ენა;
ასევე ცეკვა, სიმღერა.